Author: aadmin

Why is acoustics so vital? It is the combination of speakers and the room that is the most important factor for sound quality. With most speakers, as much as 80% of the sound in the listening position comes from reflective surfaces in the room. The reflective...

Dette er et spørsmål som ofte går igjen og mange lurer på. Refleksjonene som kommer etter direkte lyden har en negativ effekt på lyden. Foruten å re dirigere lyden vekk, som blant annet gjøres i noen studioer med skråvegger, så kan man dempe eller diffusere....

Hvor plasserer man akustiske tiltak? Det ideelle er å gjøre tiltak basert på målinger. lyd & akustikk tilbyr det samt utføre komplett rombehandling. Om man ikke det er aktuelt, så kan man følge generell kunnskap om hvordan lyd opptrer i mindre rom og bruke andre metoder....

Lobing er et utrykk som brukes både om høyttalere og diffusorer. - Lobing betyr at man får nivåmessig frekvensavvik i visse retninger Hvis man ser for seg at lyden spres ut i ulike vinkler og i noen av retningene så er nivået på lyden mye lavere,...

Diffusjon er en homogen og jevn fordeling av lydenergien. Når lyden treffer diffusoren, så spres den ut i mange retninger. For at det skal kalles diffusjon må denne spredningen være jevn og uten for store avvik. En god diffusor vil også utføre såkalt temporal...

Energi forsvinner ikke, men endrer seg. Slik er det også med lyden. Absorpsjon demper lydenergien ved å omgjøre den til varme. Alle materialer absorberer lyd noe. Skal man ha effektiv og god demping av lyd kreves derimot dedikerte akustiske produkter. Porøs materiale demper best høyere...

Gymsaler og svømmehaller har ofte mye etterklang og ekko. Kombinert med høyt støynivå fra mange mennesker kan de være ubehagelig å oppholde seg i og i verste fall helseskadelig for ansatte. Lyden og støynivået må reduseres og de akustiske tiltakene skal tåle enten en hard...

Utfordringen i konsertsaler er hovedsakelig for lang etterklangstid, ekko og flutterekko. Er konsertsalen stor nok, så vil refleksjonene komme så sent i tid at det går over i ekko. Dvs. at man hører den reflekterte lyden som distinkt fra direktelyden. Nakne parallelle skaper flutterekko som resultat...

Både i større og åpne kontorer og lunsjrom/kantiner så er akustikk viktig for et behagelig miljø og for god kommunikasjon. Slike rom trenger en reduksjon av refleksjoner og en bevaring av noe av energien for tydelig og klar tale. Mindre rom for konferanser og møter har...