Undersøkelse av innvirkning av refleksjoner fra bakvegg i et LEDE rom