Hva er en CBT høyttaler?

Hva er en CBT høyttaler?

Hva er CBT?

CBT er en forkortelse for constant beamwidth transducer og en revolusjonerende høyttaler utviklet av Don Keele.

CBT teknologien har sin bakgrunn i amerikanske militære marine undersøkelser utført under vann på 1970 og 1980 tallet. Ideene ble videreført av Don Keele til kommersielle høyttalere.

Vanlige linjekilde høyttalere (line array) har store problemer med lobing og kamfiltereffekt, noe som fører til en ujevn og kaotisk spredning. CBT unngår disse problemene og gir en ekstrem uniform direktivitet med så å si ingen side lobing.

Spredningsgraden til CBT kommer ann på hvordan det er implementert i høyttaleren. Det kan gjøres på ulike måter. Med den vanligste metoden, så er den horisontale spredningen veldig bred. Med sin svært jevne direktivitet, så kan høyttaleren kan gi god lyd i et stort område og i PA sammenheng man i flere tilfeller klare seg med en høyttaler.

CBT kan konstrueres som frittstående (PA bruk), som gulvstående eller festes mot taket (PA eller surround høyttaler). Som gulvstående så unngår en CBT gulvrefleksjonene helt og takrefleksjonene minimeres kraftig. Gulvet fungerer faktisk som et speil av høyttalerne og fordobler størrelsen på den. Er den basert til takmontering, så er det omvendt. Da brukes taket som speil og man får ingen refleksjoner fra taket. Og med begge metodene så minimeres refleksjonene i andre vertikale retninger svært mye. Med gulvstående modell, så vil man i stor grad i et lite rom unngå takrefleksjonene og man minimerer dermed behovet for vertikale akustiske tiltak.

Målingen under viser en sammenligning mellom en vanlig linjekilde og CBT. Vi ser her at linjekilden har store avvik i den vertikale spredningen, mens CBT høyttaleren måler helt jevnt i de ulike frekvensene.
Line array vs CBT