Forskjell på diffusjon og spredning

Forskjell på diffusjon og spredning

Diffusjon og spredning – det samme? test

Ordene diffusjon og spredning brukes ofte om hverandre, men innen akustikk terminologi så betyr de to forskjellige ting. På engelsk brukes ordet scattering om spredning og til våre produkter så vil du som oftest se målinger på både diffusjon og scattering.

– Diffusjon er en homogen distribusjon av de ulike frekvensene
– Spredning (scattering) unngår og sende tilbake utstikkende frekvenser til lytteren, men distribusjonen av energien er ikke homogen og jevn

Diffusjon er derfor helt klart det optimale til f.eks en bakvegg i et lytterom siden en lik spredning av ulike frekvenser farger lyden mye mindre. Egentlig kan nesten hva som helst spre lyden, men man får en spredning som er forskjellig i ulike frekvenser og i ulike vinkler og som dermed vil farge gjengivelsen.

Illustrasjonen under viser forskjellene på refleksjoner (til venstre), spredning (i midten) og en QRD diffusor til høyre. QRD diffusor ble utviklet av Manfred Schröder og utfører god diffusjon.

becil_diagram

Veldig mange av produkter som selges på markedet i dag som kalles diffusorer utfører kun spredning. Det bør foreligge målinger av produktet (diffusjon, spredning og absorpsjon) og det bør måles med minst tre diffusorer ved siden av hverandre. Å måle en diffusor alene gir nemlig ikke et korrekt bilde av hvordan de fungerer sammen. Ved bruk av flere vil lobing oppstå hvis man ikke har tatt hensyn til det i designet.

Bilde under viser forskjellen på diffusjon og spredning mer detaljert. I dette tilfellet begge deler fra en diffusor. En diffusor vil også ha spredning i tillegg til diffusjon. Den lille mørke boksen nærmest i bildet er en høyttaler. Strekene representerer mikrofoner som måler ved ulike vinkler. Og midten oppe så står diffusoren plassert.

Diffusjon vs spredning

Rød graf viser diffusjons effekten fra en diffusor. Vi ser at diffusjonen er jevn og endrer seg lite i både nivå og ved ulike vinkler.

Blå graf er spredningen (scattering). Der ser vi vi tydelig forskjellen fra diffusjon ved at energien sendes i mye større grad i en retning. Spredning kan brukes til å unngå refleksjoner i en bestemt posisjon siden den reflekterte lyden sendes til et annet sted, men vil ikke gi en uniform distribusjon av energien som en diffusor.

 

Spredning/scattering måles med ISO 17497-1 standarden.
Diffusjon måles med ISO 17497-2 metoden.

Disse er ikke uten sine svakheter, og vi tror og håper det vil komme bedre standarder i fremtiden.