Nettbasert akustisk-rådgivning og design av rom

Vi tilbyr akustisk-rådgivning og design av rom via e-post og telefon.

For mange vil det ikke aktuelt å leie oss inn til å utføre målinger på grunn av høye reisekostnader. Selv om lyd & akustikk gir generelle råd til kunder som skal kjøpe produkter vil det være slik at flere ønsker mer omfattende assistanse. Assistansen kan dreie seg om å velge type tiltak, plassering av tiltakene, plassering av høyttalere og sitteposisjon eller å utføre/tolke målinger kan også være aktuelt.

Mindre rom:
Hifi, hjemmekino osv. Forslag til akustiske tiltak basert på kundens budsjett og eventuelt finne best plassering av høyttalere og sitteposisjon. Vi tilbyr det både med og uten tegning av rommet. Vi kan også være involvert i å bygge rom fra grunnen av.

Pris – mindre rom relatert til hifi og hjemmekino:
3750 inkl. mva for seks virkedager (kan fornyes til samme pris om nødvendig). Kan innebære veiledende råd til plassering av høyttalere og lytteposisjon, kartlegge stående bølger og hjelp til valg av type tiltak. Måleresultat med REW (mdat fil) kan sendes til oss og vi gir tilbakemeldinger basert på det. REW laster man ned her.

Det er opp til kunden om han vil måle eller ikke. Det er ikke noe krav. Vi hjelper da basert på rommets størrelse og generell informasjon fra kunden. Ønsker kunden å behandle spesifikke lavfrekvente problemfrekvenser i rommet, så bør det derimot måles.

Vi trenger dimensjon av rommet (en skisse er en fordel), oversiktsbilder av hele rommet, en beskrivelse av begrensning på plassering, krav til estetikk og type tiltak man kan utføre.

Ønsker man hjelpe til oppfølging av lengre tid, så er kan det avtales en fast pris.

Design av studio/opptaksrom:

Pris fra 8000 kr eks mva. Avhenger av hvor lang tid man regner det vil gå over. Vi har god innsikt i ulike akustiske design prinsipper og har bl.a. opplæring av LEDE og RFZ designet av de som formet disse. Mye av det man leser online om LEDE/RFZ er ofte delvis misforstått eller fokuserer gjerne kun slik prinsippene startet og ikke hva de ble til slutt i utviklingen.

Større rom:
Gjelder større rom som kirker, forsamlingsrom, undervisningsrom, konsertsaler osv.

Pris – større rom:
Timepris på 1000 kr ekskl. mva. Antall timer vil avhengig helt av hva som skal gjøres, men ofte vil vi kunne gi en fast pris på forhånd for prosjektet.
Vi trenger å vite rommets dimensjoner, se oversiktsbilder av rommet og en enkel skisse dersom vi skal tegne. Hva rommet brukes til og budsjett er også vesentlig å oppgi.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.

Bjørn hos lyd & akustikk ga meg gode råd (kommunisert på ein veldig god måte) angåande plassering av høgttalarar og ‘organisering av stua’ for å oppnå betre lyd. Råda vart tekne til følge og viste seg å både å vera ei praktisk stueløysing og ei løysing som ga betre lyd.