Plassering av akustiske tiltak

Plassering av akustiske tiltak

Hvor plasserer man akustiske tiltak?

Det ideelle er å gjøre tiltak basert på målinger. lyd & akustikk tilbyr det samt utføre komplett rombehandling. Om man ikke det er aktuelt, så kan man følge generell kunnskap om hvordan lyd opptrer i mindre rom og bruke andre metoder. Her følger litt informasjon om det.

Basstiltak
Bassen bygger seg opp sterkest i hjørnene hvor det dermed vil være mye bassoppsamling. Hjørner har man også hvor vegg møter gulv og vegg møter tak, men de aller viktigste stedene vil som regel være hjørnene hvor to vegger møter gulv og tak (trekanthjørnene). I disse hjørnene anbefaler vi bruk av Modex Edge bassfeller, gjerne fra gulv til tak om man har den muligheten. Mye tyder på at de er høyeffektive fra 20/30 Hz til 350 Hz som er helt unikt for en bassfelle. Det at de er reflekterende for høye frekvenser vil i de mange rom også være en fordel.

Et annet sted som i så å si alle tilfeller har godt av bassdemping er frontvegg. Frontvegg er veggen man ser på fra lyttestolen, altså veggen bak høyttalerne. Her vil det alltid være en fordel med gode basstiltak. Blant annet skaper frontveggen det man kaller SBIR (Speaker Boundary Interference Response) hvor man kan få både peaker og kanselleringer som følge av at to lydbølger treffer hverandre. Det samme skjer med veggene til siden for høyttalerne. Årsaken er at når man kommer under en viss frekvens så blir disse frekvensene i små rom i stor grad rundstrålende. Begge disse stedene vil det være fornuftig å plassere bassfeller. Her kan f.eks bruke Modex Plate/Broadband. Modex Plate har en meget effektiv demping fra 65 til 350 Hz og gir også noe effekt ned mot 50 Hz og opp til 500 Hz. Over 500 Hz vil den reflektere, noe som ofte vil være en fordel ved disse flatene slik at man bevarer viktig energi. Har man f.eks dipoler som sender større frekvensområdet bakover, så kan Modex Broadband eller Broadabsorber være gode alternativer.

Bakveggen (vegg bak lytter) har også nesten alltid behov for bassdemping. Spesielt hvor vegg møter gulv. RPG Modex Plate og Broadband er også glimrende å bruke her da de ikke bygger så mye ut. Broadabsorber er et rimeligere alternativ hvor man får bredbåndete demping om det er ønskelig. Er man på budsjett, så anbefaler vi bruk av 15 cm tykke absorbenter. Plassert rett på veggen absorberer de meget godt ned til ca. 200 Hz. Plasserer man de utifra veggen og skaper et luftrom så kan man øke dypbassdempingen ganske mye. F.eks med 5, 10 eller maks 15 cm luftrom. Ulempen er da selvsagt at de bygger mye ut i rommet som kan være upraktisk. En slik absorbent vil også dempe helt til øverste frekvens, noe som i noen tilfeller kan være ønskelig og andre ikke. Vi leverer 15 cm tykke absorbenter på forespørsmål.

Mellomtone og diskant
Hvilke tiltak man skal gjøre over bassområdet, avhenger av hvilke akustisk prinsipp man skal følge. Vi kommer gjerne med mer konkrete tips og anbefalinger til kunder som skal kjøpe produkter fra oss. Skriv i så fall til oss hva anlegget skal brukes til og legge gjerne ved en skisse og bilder av hele rommet. Men det finnes flere grunnprinsipper man kan ta utgangspunkt i.

Absorbenter demper lyd. I et veldig lite rom vil man ofte ha primært bruk for det. De viktigste stedene å dempe, er flatene som skaper de refleksjonene som ankommer tidligst etter direkte lyden. Det vil ofte være gulv, tak og sidevegger. For å finne disse refleksjonspunktene, så kan man bruke speilmetoden. En person sitter i lytteposisjonen mens en annen person holder et speil inntil flatene. Der hvor personer i lytteposisjonen ser høyttalerne i speilet, er refleksjonspunktene og steder hvor man kan plassere absorbenter. speilbildemetoden

Man bør dempe et litt større område enn hva man ser i speilet og plassere absorbentene hovedsakelig i forhold til speilbildet av mellomtone og diskant elementene. Nærmeste sidevegg til hver høyttaler og taket er vesentlig steder.

Gulvet er praktisk vanskelig å dempe fornuftig, men som regel er et tykt ullteppe eller to bedre enn ingenting. Sitter man tett inntil bakvegg, så er det også et viktig sted å dempe for å senke de refleksjonene som treffer ørene.

Hvorvidt man skal dempe sideveggene på motsatt side av hver høyttaler avhenger av bredden av rommet og når disse refleksjonene ankommer lytteposisjonen. Er rommet smalt så vil det som regel være fornuftig å dempe disse også. Eller har man et bredt rom kan diffusjon være et bedre alternativ. Skissen under viser refleksjoner fra høyttaler både fra nærmeste sidevegg og motsatt sidevegg.

 

Som nevnt kan diffusjon være et alternativ på motsatte sidevegger til høyttalerne i et bredt rom. Diffusjon krever avstand for å fungere optimalt. En grunnregel er at lytteavstanden skal være minst tre bølgelengder til de diffuserte frekvensene. Det betyr at dersom man har en diffusor som diffuserer ned til 500 Hz, så bør minste avstand fra ørene til denne diffusoren være 2 m. En del mener at denne regelen ikke er absolutt kritisk og man kan sitte noe nærmere, men vi anbefaler at man holder seg noenlunde innenfor tre bølgerlengder avstanden.

P.g.a. denne avstanden så vil ofte den beste plassering av diffusjon i typiske lytterom være bakveggen og eventuelt bakre sidevegger. Har man dipoler, så kan diffusjon bak høyttalerne (frontvegg) være en mulighet. Det er de som foretrekker diffusjon i taket og som gir en lytteopplevelse av at taket er uendelig høyt, men tykke absorbenter vil i rom med lav takhøyde være et mer frekvensnøytralt tiltak.

Siden både bakvegg og frontvegg har behov for bassfeller, så innebærer dette diffusjon ofte må plasseres utenfor disse. Eller man kan bruke BAD paneler/BAD Arc som både absorberer og diffuserer lyden. BAD paneler/BAD Arc gir ikke samme kvalitets diffusjon som en diffusor med dypere brønner, men er et godt alternativ når man ønsker å kombinere det å dempe og samtidig bevare ambiens i rommet uten å få uheldige utstikkende refleksjoner i retur. BAD produktene krever ikke så stor avstand til lytter som en tradisjonell diffusor siden de diffuserer/sprer lyden primært i øvre frekvensområdet hvor bølgelengdene er mindre.