Lobing

Lobing

Lobing er et utrykk som brukes både om høyttalere og diffusorer.

– Lobing betyr at man får nivåmessig frekvensavvik i visse retninger

Hvis man ser for seg at lyden spres ut i ulike vinkler og i noen av retningene så er nivået på lyden mye lavere, så har det oppstått lobing. Med ekstrem lobing så vil lyden sendes bare i visse vinkler, noen man ser i B i grafen under (nest øverst).

Polar lobing

D (nederst) viser en helt perfekt og jevn spredning, noe som man kun oppnår teoretisk. C har en fin og jevn spredning med lite lobing. B har som nevnt ekstremt med lobeproblematikk og resultatet er at lyden sendes bare i visse retninger. I A så er spredningen mye bedre, men med fortsatt noe lobing.

Resultatet av lobing i rom med flere lyttere er ganske opplagt. I flere lytteposisjoner forsvinner regel rett visse frekvenser. Det gjør at lydkvaliteten her blir degradert og i verste fall hører man ikke tydelig hva som blir formidlet.

Det er lett å tenke at dersom man lytter i en posisjon, så har ikke lobing betydning hvis nullpunktene ikke treffer denne sitteplassen. Men slik er det ikke. I og med at man lytter til svært mye reflektert lyd ifra rommet (enten fra høyttalere eller fra diffusorer), så har lobing og nuller off-axis stor innvirkning på lyden også i sweetspot. Det er summen av direktelyd og reflektert lyd som bestemmer totalresultatet.

Ved å bruke flere enn to diffusor enheter ved siden av hverandre, så skapes det lobing. Det resulterer i et ujevnt tilbakeslag av lyden og dermed en degradering av lydkvaliteten. Flere av våre produkter har tatt høyde for dette og minimerer kraftig lobing, slik at man kan være sikker på å få en jevn distribusjonen av lydenergien og dermed bedre lyd.