Betydningen av akustikk i store og mellomstore rom

Betydningen av akustikk i store og mellomstore rom

Store og mellomstore rom

Akustikk i større rom er veldig forskjellig fra små rom som man har i hjem og f.eks studioer. Samtidig er det avhengig av hvor stort rommet faktisk er. Under har vi delt opp i noen forskjellige typer rom. Ta gjerne kontakt med oss for en samtale eller mer informasjon.

Kirker/menigheter Størrelsen på kirker og menigheter varierer slik at de både kommer under storroms akustikk og små roms akustikk. Både områder som etterklangstid, ekko, flutterekko, kamfilter og bassproblemer kan eksistere. lyd&akustikk har et stort utvalg av produkter til å møte de ulike utfordringene.

Kirker og menigheter blir brukt til både tale og til musikk. Det gjør at man må finne en balanse og gyllen middelvei som fungerer godt for begge deler. Taletydelighet må bevares og rommet skal derfor ikke overdempes, men samtidig skal det være kontroll på både tidlige og sene refleksjoner.

Kinoer Størrelsen er her også avgjørende for hvilke utfordringer man har. Som regel vil det eksistere både tidlige og sene refleksjoner og i flere kinosaler er det behov for bassfeller for en forbedret, stram og definert bassgjengivelse.

I en kinosal med bruk av mange kanaler hvor spatial informasjonen ligger i opptak, så vil ofte demping eventuelt kombinert med noe diffusjon være det beste alternativet. Er takhøyden god kan diffusjon brukes i taket som et alternativ til bare demping.

Kontorlandskap/lunsjrom Både i større og åpne kontorer og lunsjrom/kantiner så er akustikk viktig for et behagelig miljø og for god kommunikasjon. Slike rom trenger en reduksjon av refleksjoner og en bevaring av noe av energien for tydelig og klar tale. Mindre rom for konferanser og møter har også akustiske utfordringer.

lyd&akustikk har mange alternative produker utifra krav og budsjett.

Konsertsaler Utfordringen i konsertsaler er hovedsakelig for lang etterklangstid, ekko og flutterekko. Er konsertsalen stor nok, så vil refleksjonene komme så sent i tid at det går over i ekko. Dvs. at man hører den reflekterte lyden som distinkt fra direktelyden. Nakne parallelle skaper flutterekko som resultat at lyden går frem og tilbake som ping-pong. Resultatet en degradering av lyden både for lyttere og musikere.

For å bryte opp dette og reduserer etterklangen kan man bruke absorbenter, diffusorer eller et kombinasjonsprodukt som gjør begge deler. Hva man skal bruke avhenger av flere faktorer.

Har en konsertsal balkonger skapes det tidlige refleksjoner for disse lytterne og det bør enten behandles med absorpsjon eller et tiltak som diffusorer og demper.

Større konsertsaler unngår helt eller i stor grad stående bølger i bassen. Det skyldes avstandene mellom flatene er større bølgelengdene. Behovet for bassdemping er derfor sjelden til stede.

Skoler/forelesningssaler De fleste har erfart hvor ubehagelig det er høre på undervisning i et klasserom eller forelesningssal med dårlig akustikk. Ørene må anstrenge seg mer og det blir slitsomt i lengden. Undersøkelser har vist at elever kan miste så mye som 50% av undervisningen på grunn av dårlig akustisk forhold. Budskapet når ikke frem til mottaker slik det skal. Et godt undervisningsrom skal både ha behagelig akustikk og god taletydelighet.

lyd&akustikk er behjelpelig med å behandle slike rom og velge riktige produkter.

Gymsaler/basseng Gymsaler og basseng sliter med etterklang og ekko. Kombinert med høyt støynivå fra mange mennesker kan de være ubehagelig å oppholde seg i og i verste fall helseskadelig for ansatte.

Lyden og støynivået må reduseres og de akustiske tiltakene skal tåle enten en hard ball eller fuktighet.