Absorpsjon/ demping

Absorpsjon/ demping

Energi forsvinner ikke, men endrer seg. Slik er det også med lyden. Absorpsjon demper lydenergien ved å omgjøreSound-Absorption video den til varme. Alle materialer absorberer lyd noe. Skal man ha effektiv og god demping av lyd kreves derimot dedikerte akustiske produkter. Porøs materiale demper best høyere frekvenser og blir ineffektive ved lave frekvenser. Trykkbaserte bassfeller er effektive til de lave frekvensene.