Hvilke akustisk prinsipp skal man følge?

Hvilke akustisk prinsipp skal man følge?

Det finnes flere ulike akustiske prinsipper og tanker om hvordan et rom skal behandles. Noen bruker veldig mye demping, andre bruker nesten utelukkende diffusjon og ideene som rombehandling av både studioer og lytterom spriker en og del. Vi i lyd & akustikk har god kjennskap til de ulike metodene og resultater man får, og vi kan bistå ytterligere ved at kunden tar kontakt.

Selv om vi har våre preferanser og følger ideer basert på psykoakustiske undersøkelser, så må kundens ønsker være det som veier tyngst. Vår viktigste oppgave er derfor å veilede kunden basert på tilbakemeldingene vi får. Vi har allikevel skrevet noen korte tanker som man kan bruke som generelle retningslinjer.

I alle tilfeller er kontroll i bassområdet essensielt og der man helst bør begynne. Det er derimot forskjeller på hvordan man skal behandle det øvre frekvensrområde. Hva man skal følge avhenger for det første en del av rommets størrelse og plassering av lyttestol. I tillegg spiller målsetningen og hva man skal bruke rommet til en vesentlig rolle. I et opptaksrom handler det gjerne mye om å bruke det kunsteriske til å skape den lyden man ønsker til en spesifikk plate. Mens i et kontrollrom til miksing/mastering vil korrekhet være en viktig målsetning. Under har vi skrevet litt mer informasjon i ulike typer rom.

-I et opptaksrom kan man gjøre ulike tiltak for å skape den egen definerte lyden man ønsker. Kanskje har man f.eks et ønske om at trommene skal høres større ut og da kan bruk av diffusjon rundt trommesettet være løsningen. En løsning for å kunne variere mellom ulik type akustisk miljø, kan være bruke et akustisk produkt med absorpsjon på ene siden og diffusjon på andre siden. Vår RPG Biffusor gjør f.eks dette.

-Et kontroll rom bør etterstrebe en korrekt gjengivelse og ha som mål at man skal høre opptaket og akustikken i opptaksrommet med høy presisjon. Her vil LEDE/RFZ prinsippet være et godt valg og det vi utgangspunktet anbefaler. Det innebærer at man skaper en refleksjons fri sone med bruk av absorbenter til tidlige refleksjoner og har diffusert energi som ankommer senere i tid fra bakdelen i rommet. Den diffuserte energien bør ideelt sett ankommer 3-5 ms etter det såkalte ITD av opptaksrommet.

-I et hifi oppsett så er det litt opp til lytteren hva man ønsker. Noen har gjerne lyst til å høre mest mulig inn miksen og opptaket, og da vil LEDE/RFZ prinsippet også være naturlig å velge her. Andre har derimot kanskje ønske om mer omsluttende og utstrakt lydbilde og at det skal låte stort, mykt og behagelig. Da vil enda større bruk av diffusjon på en del av flatene være naturlig. Vi anbefaler derimot ikke overdreven bruk av diffusjon i et lite rom hvor det er kort avstand til flatene da det både vil gi totalt sett for mye demping (diffusorer demper også) og stereobilde kan fort bli for utglidende eller bokstavelig talt diffust. En kombinasjon og balanse er viktig. Våre BAD paneler og BAD Arc utfører f.eks diffusjon over 800 Hz og demper primært under det.

-Hjemmekino består av flere høyttalere med bl.a. aktive bakhøyttalere. Her skapes det derfor et større og mer omsluttende lydbilde enn et tokanals stereoanlegg gjør. Derfor kan man hovedsakelig konsentrere seg om demping av refleksjoner foruten bassdemping hvis det brukes primært til film. Nå er det gjerne slik at et hjemmekinorom brukes til både tokanals musikk og flerkanalsmusikk. Og da det etter vår mening være fornuftig å kombinere absorpsjon med noe diffusjon. Mye demping alene kan fort gjøre at det vil låte overdrevet tørt og dødt til spesielt musikkbruk. Diffusjon bevarer mer energi og gir i tillegg et enda større og mer utstrakt lydbilde for flere lyttere. Til hjemmekino anbefaler vi primært diffusjon bak i rommet når man tilstrekkelig avstand og ikke sitter inntil bakvegg, og bakre sidevegger kan også benyttes. Foruten våde tradisjonelle diffusorer, så kan BAD paneler eller BAD Arc være et veldig godt alternativ.