Dempe eller diffusere?

Dempe eller diffusere?

Dette er et spørsmål som ofte går igjen og mange lurer på. Refleksjonene som kommer etter direkte lyden har en negativ effekt på lyden. Foruten å re dirigere lyden vekk, som blant annet gjøres i noen studioer med skråvegger, så kan man dempe eller diffusere. Men hva er best?

La oss først kort se på hva demping og diffusjon er for noe. Dette er nærmere beskrevet under terminologi og under emnet «Forskjell på diffusjon vs spredning», men kort fortalt kan man si følgende:

– Dempe/absorbere: Gjør om lydenergien til varme og lyden kommer ikke i retur

– Diffusere: Lyden spres utover jevnt i de ulike frekvensene

Nå er det riktig nok ingen absorbenter som vil dempe frekvensmessig 100%. Noe lyd vil alle prelle av fra en absorbent, men i det store og hele så forsvinner lyden. En diffusor bevarer derfor mer energi, selv om diffusorer riktig nok også demper en del.

Rent lydmessig så skaper diffusorer et større og mer utstrakt lydbilde. Spesielt når de også utfører temporal (tidsmessig) diffusjon, slik som f.eks Modffusor og Modffractal produktene gjør. Absorpsjon gir derimot kun økt grad av direktelyd og til demping av spesielt tidlige ankommende refleksjoner, så gir dette den beste oppløsningen og innsikten i kildemateriale.

Bruk av diffusorer til tidlige refleksjoner vil sammenlignet med bare demping gå til en viss grad utover disse aspektene og det låter ikke fult så klart, tydelig og med like god plassering av stemmer og instrumenter i lydbildet. Men til gjengjeld får man altså bredere, større og mer omsluttende lyd og sammenlignet med ingen behandling vil også oppløsning og korrekthet bli forbedret. Det er allikevel en del andre områder som har innvirkning på hva man bør velge og noe vi vil se nærmere på.

Virkningsområde:
Noe vi trenger å ta med i vurderingen er hvilke frekvensområde en absorbent og en diffusor virker i. En tynn absorbent på f.eks 2, 5 cm vil ikke dempe effektivt lenger enn til ca. 2000 Hz. Mens en absorbent med 10 cm tykkelse kan fungere effektivt ned til ca. 300 Hz. Diffusorer blir veldig dype dersom de skal diffusere langt ned i frekvens. Mange kommersielle diffusorer med typiske 10-12 cm dybde diffuserer ikke effektivt lenger enn til ca. 800-1000 Hz. I tillegg diffuserer de ikke noe særlig over 4000 Hz. Det betyr at resten av frekvensområde blir hovedsakelig reflektert tilbake.

Selve lengden og bredden på absorbenten eller diffusoren vil også ha innvirkning på hvilke frekvensområdet den er effektiv til. Det har sammenheng med størrelsen på bølgelengdene. Vi har allikevel valgt å holde dette utenfor i eksemplene nedenfor for at det ikke skal for komplisert og for mye skriverier.

Tidlige refleksjoner:
La oss se på et eksempel med førsterefleksjonen fra nærmeste sidevegg. Her kommer den reflekterte lyden kommer kort tid etter direkte lyden fordi avstanden fra høyttaler til vegg er kort.
1 sidewall reflection

Dersom man diffuserer den refleksjonen med en diffusor som stort bare diffuserer mellom 800 Hz og 4000 Hz, så vil dette tiltaket være veldig lite frekvenslinært. Frekvensområde til refleksjonen går nemlig helt fra 20 000 Hz ned til rundt 200-300 Hz i en typisk stue. Vi har med andre ord bare behandlet en begrenset del av refleksjonen.

Hvis vi velger en diffusor som RPG Modffractal som diffuserer meget godt mellom ca. 450 Hz og 20 000 Hz, så vil vi derimot behandle store deler av refleksjonen. Men her treffer vi på en annen utfordring. Diffusert energi krever avstand for å fungere. Jo lengre ned i frekvens man diffuserer, jo lengre avstand må det være til lytteren for at energien blir skikkelig diffusert. Ved 600 Hz, så bør denne avstanden ideelt sett være på minst 1,7 m fra diffusor til ørene. Og ved 500 Hz minst 2 m. Dersom avstand fra diffusor til øret er f.eks bare 1,5 m, så blir ikke energien diffusert så langt ned i frekvens, men man hører mer spesifikke utstikkende frekvenser. Derfor vil det kun være fordelaktig å bruke en bredbåndet diffusor når avstanden er god.

Plasserer vi en absorbent med dybde på 10 cm i samme førsterefleksjonen, så vil det ha en effektiv demping ned til ca. 300 Hz.
reflection-panels

Med absorbenten har vi dermed effektiv behandlet nesten hele refleksjonen (for de fleste små rom) og det er ingen utfordringer i forhold til avstand som med diffusorer. Dette gjør at en behandling av tidlige refleksjoner med tykke demping blir som regel et mer frekvensnøytralt tiltak.

NB: RPGs nye Broadsorbor, demper lenger ned i frekvens med mindre dybde enn tradisjonelle absorbenter.

Det er også verdt å legge merke til at med ren demping av tidlige refleksjonene, så endrer vi ikke opptaket vi hører på. Vi fjerner kun den reflekterte energien og dette gi som nevnt den høyeste oppløsningen og innsiktet i kildemateriale. Med diffusjon så vil man derimot skape et større og mer omsluttende lydbilde og sånt sent fargelegge opptaket på et vis. Til musikknyting kan det selvsagt være fordelaktig, men i et studio hvor man vil høre mest mulig korrekt så vil ikke dette nødvendigvis være det rette valget. Dette er annerledes når det kommer til sene refleksjoner. Mer om det senere.

Et tredje alternativ til å behandle første refleksjonene på sideveggene er et kombinasjonsprodukt som både diffuserer og demper. BAD Arc diffuserer over 800 Hz og demper under disse frekvensene.

3

Med BAD Arc så vil vi også oppnå en behandling av nesten hele refleksjonen som med ren demping, men med diffusjon fra 800 Hz og oppover. Ved 800 Hz kreves det ikke så stor avstand heller til den diffuserte energien, slik at dette vil fungere i de fleste rom. Med BAD Arc eller BAD Panel så kan man bevare mer energi og ambiens, men samtidig effektiv behandle refleksjonene. Et veldig godt alternativ til et lytterom.

Når det gjelder refleksjonen som kommer fra motsatt sidevegg som skissen under også viser i nederste del, så vil avstanden være avgjørende for valget. Denne reflektere lyden kommer senere i tid, men i smale rom (3-5 m bredde) vil den fortsatt bli sett på som en tidlig refleksjon og ren diffusjon vil derfor ha de samme utfordringene som tidligere nevnt. Er rommet veldig bredt, kan bredbåndet diffusjon være et god alternativ.

both sidewall reflections

Oppsummering:

  • Vi har sett at tykk demping ofte er det mest frekvensnøytrale tiltaket til å behandle førsterefleksjoner
  • Diffusjon vil bevare mer energi, men vil også endre opptaktsignalet i større grad
  • Grunne diffusorer og uten fraktaler vil bare behandle deler av refleksjonen. Og dype diffusorer med fraktaler (som Modffractal) krever mer avstand for å fungere optimalt
  • BAD Arc og BAD Panel som både diffuserer og demper er et alternativ til ren demping og vil også fungere bra når avstanden til ørene er relativ kort

 

Behandling av sene refleksjoner:
Sene refleksjoner fra rommet har også en destruktiv effekt, men i mindre grad enn refleksjoner som kommer kort tid etter direkte lyden. For et virkelig bra resultat bør de uansett behandles. I og med at vi er mindre følsomme for refleksjoner som kommer senere i tid, så er ikke like viktig å behandle disse bredbåndet. Selv om det riktig nok fortsatt vil være en fordel.

Sene refleksjoner vil som regel komme fra bakvegg og bakre sidevegger i et rom, så sant man ikke sitter tett på bakvegg. Bruker man dipoler som sender energien bakover, så kan man også ha sene refleksjoner fra frontveggen.

Først skal vi på et eksempel med sene refleksjoner fra bakdelen av et rom.
first-reflection-points

Her sier vi at avstanden fra ørene til bakvegg 2,8 m. Det betyr at refleksjonene fra bakveggen vil komme tidligst 16 ms etter direkte lyden. Å dempe sene refleksjoner bakfra vil fort skape overdrevet tørr og død akustikk. Hjernen vår er vant til at lyd kommer i retur fra bakdelen av rommet. Vi anbefaler derfor ikke bare demping her, så sant man ikke sitter inntil bakveggen. Enten bør det brukes rene diffusorer eller kombinasjonsproduktene BAD Arc eller BAD panel.

I dette tilfellet velger vi Modffractal diffusorer som virker meget godt fra ca. 450 Hz til 20 000 Hz.
VIZ_0014

For enda mer diffusert energi så kan man også plassere flere diffusorer i en halvsirkel og man dessuten plassere diffusorer på toppen av de andre som man snur slik at de diffuserer vertikalt og ned mot ørene.

Tele-Image med diffusjon

I det andre eksemplet så ser vi på et eksempel med frontveggen. Kassehøyttalere vil ikke sende noe særlig av øvre frekvensområdet mot frontveggen da det blir stoppet i kassen. Dipoler derimot sender like mye lyd bakover som fremover i hele frekvensområdet.

dipole-sound-radiation

Det betyr at med dipoler, så får vi refleksjoner i retur fra frontveggen. Hva man skal gjøre her kommer litt på avstanden, hvilke tiltak man gjøre på bakvegg og preferanser. Dersom dipolene er plassert et stykke ut ifra frontvegg og det i tillegg er bra avstand til lytteposisjon, så tror vi mange vil foretrekke diffusjon eller en kombinasjon av diffusjon og demping til musikklytting.

Dipoles

Oppsummering:

  • Sene refleksjoner kan også bidra negativt og bør behandles for et optimalt resultat
  • Ren demping av sene refleksjoner kan skape et overdrevet dødt rom og hjernen vil oppleve det som unaturlig
  • Diffusjon eller en kombinasjon av diffusjon og demping vil som regel være det foretrukne til sene refleksjoner

I denne undervisningen har vi fokusert på frekvensområde over bassen. Man bør allikevel være oppmerksom på at man bør kombinere disse tiltakene med basstiltak for et virkelig godt resultat.