Diffusjon

Diffusjon

Diffusjon er en homogen og jevn fordeling av lydenergien. Når lyden treffer diffusoren, så spres den ut i mange retninger. For at det skal kalles diffusjon må denne spredningen være jevn og uten for store avvik. Diffusion QRD En god diffusor vil også utføre såkalt temporal diffusjon, noe som innebærer at det tidsmessige også endrer seg. Resultatet er at lyden låter større, mer behagelig, refleksjonene reduseres og man får en jevn og fin retur av lyden. Diffusjon og spredning (scattering) er to forskjellige ting. Les mer her om forskjellene. Man skiller vanligvis mellom 1D og 2D diffusorer. 1D diffusor diffuserer kun i et plan. Enten bare horisontalt eller vertikalt, avhengig av hvilke vei man setter diffusoren. En 2D diffusor diffuserer derimot i begge plan, altså både horisontalt og vertikalt. Hva som egner seg best er avhengig av rommet og bruksområdet.