Våre produkter

BAD Arc

Kombinert absorbent og diffusor med kurvet form for høyere ytelse

Absorbent med diffusjon i det øvre frekvensområde. I mange tilfeller kan en kombinasjon av demping og diffusjon være det beste alternativet. Kurvet form øker effekten ytterligere. Trukket med stoff etter ønske.

Trykkk på bildene for høyere oppløsning.

Prisene er i norske kroner og er inklusive moms. Frakt kommer i tillegg.

Stoff: Cara. Man kan også velge Lucia (15 kroner tillegg per løpemeter)

Legg til 115 kr, eksklusiv mva, per meter for hvite farger

Størrelse (mm) 100 mm 155 mm 205 mm
600 x 600 kr 1370 kr 2005 kr 2440
1200 x 600 kr 2270 kr 3040 kr 3885
1500 x 600 kr 2600 kr 3780 kr 4245
1800 x 600 kr 2700 kr 3990 kr 4580
2400 x 600 kr 3270 kr 4895 kr 5765

Ekstra

Bildetrykk, pr. meter kr 630
Engangsavgift for bildetrykk kr 470

RPG BAD Arc paneler kombinerer absorpsjon med spredning og diffusjon. Den kurvete formen øker både diffusjonen ytterligere.

Tradisjonelle absorbenter demper helt opp i øverste diskantnivå og kan i visse tilfeller skape et for dødt akustisk miljø. BAD Arc paneler har derimot en diffusjon som starter ved ca. 800 Hz og vil i større grad bevare energi og ambiens når det er ønskelig. I tillegg gir BAD paneler bedre demping enn vanlige absorbenter. BAD panelene bruker såkalt binary amplitude template for å oppnå dette. Dette er en perforert plate med hull basert på et spesielt mønster.

Sammenlignet med den flate BAD paneler har BAD Arc enda bedre ytelse. Den kurvede formen gjør at de reflekterende områdene ikke er i fase med hverandre og dermed forbedres den totale spredningen som igjen gir en høyere diffusjon. Se graf.

diffusion_graph BAD Arc and BAD flat panel

Målingen under viser absorpsjonen uten luftrom i et rom med sann etterklangstid.

BAD Arc randome incidence absorption data (Custom)

Dimensjon:
Finnes i følgende høyde x bredde (mm):

600×600, 1200×600, 1500×600, 1800×600, 2400×600, 3000×600, 1200×800, 1200×1200, 1500×1200, 1800×1200, 2400×1200, 3000×1200

Dybden er på 100 mm på det meste.

Custom størrelser kan også leverer på forespørsmål.

Finish:
Stoffvarianter:
Cara, Lucia , Microsuede, filt og bildetrykk

Kan også kombineres med Rebekah Hutchinson sine design. Her kommer det ekstra total kostnad på 30% på toppen av pris for panelstørrelse, engangsavgift på bildetrykk og bildetrykkkostnad per løpemeter.

BAD panel kan monteres på flere måter:
Veggoppheng med pigger, Rotofast tak og vegg, aluminium lister, L bars, Z bars og hjørneoppheng.

Se festeanordninger.