Nyheter

Nyheter


Mellombasshornet måles

Mellombasshorn 2 (Custom)


lyd & akustikk har flere spennende planer for fremtiden. Det første vi er i utvikling av er det vi anser som et kompromissløst mellombasshorn. Målinger i ekkofritt rom er gjennomført av en skalamodell, og vi er veldig godt fornøyd med resultatene. Nylig har også hornet i full størrelse blitt målt og med resultat som er enda litt bedre enn skalamodellen.

 

Mellombasshorn 1 (Custom)

Mellombasshorn 3 (Custom)

Bjørn Kolbrek har designet hornet etter våre spesifikasjoner og ønskemål, og har også stått for testingen. Kolbrek har mastergrad i akustikk fra NTNU, og er for tiden doktorgradsstipendiat ved NTNU med hornhøyttalere som tema. Han er også kjent fra artikler i audioXpress. Les mer om ham her.
Høyttalerne kommer til å bli bygget i Norge. 

Mellombasshornet bruker et 15″ element og er i utgangspunktet konstruert for å brukes mellom ca. 600 og 100 Hz. Det vil allikevel også fint kunne deles opp mot 800 Hz. Med romforsterkning er det sannsynlig at man dessuten vil kunne dele en god del lavere enn 100 Hz mot subwoofer.

Hornet har kontrollert og konstant direktivitet betydelig lavere i frekvens enn det som er vanlig. Spredningen horisontalt er på 90 grader (45 grader til hver side) og ca. 50 grader vertikalt (25 grader henholdsvis opp og ned). Den begrensede spredningen langt ned i frekvens sørger for mindre rombidrag og den konstante spredningen gjør at den reflekterte lyden er langt mer lik direktelyden. Dette gir en jevnere frekvensrespons og mindre farging fra rommet, og dermed en høyttaler som løsriver seg fra rommet i større grad.

Målinger av skalamodellen viser at den horisontale spredningen er meget konstant på 90 grader ned til 250 Hz og endrer seg også lite helt ned til 160 Hz. Vertikalt holder responsen seg uniform ned til 350 Hz og det er lite endring ned mot 250 Hz. Over 500 hz begynner den vertikale spredningen gradvis å bli smalere enn 50 grader. Dette kan allikevel være en fordel siden en smalere spredning rundt delefrekvensen vil minimere lobing.

Hornet er dessuten asymmetrisk konstruert i vertikalplanet for å redusere vertikal lobing når det plasseres på gulv.
Selv om det er lagt stor vekt på kontrollert spredning, har hornet også gode ladingsegenskaper i arbeidsområdet.

For å kunne oppnå kontrollert spredning så langt ned i frekvens må man ha et stort horn. Munningen på hornet blir 120 cm i bredde og høyden 85 cm. Dybden avhenger noe av bakkammer som velges (dette kommer an på element valg), men blir minimum ca. 100 cm.

Deler av hornet vil bli bygget med constrained layer damping hvor man bruker viskoelastisk materiale mellom lag med kryssfiner. Dette regnes som den beste metoden for å minimere resonanser.

Mellombasshornet leveres i utgangspunktet på hjul (som kan låses) dersom det ikke er andre ønsker, og vi planlegger også å selge en separat stativløsning til bruk for horn på toppen. Hornet selges i første omgang uten element og kjøpere må selv stå for installering og delefrekvens innstillinger. Det er derimot klargjort med både speakon høyttalerterminal og kabel.

Vi har foreløpig simulert med følgende elementer hvor alle har fungert bra:
B&C 15FW76, B&C 15PLB76, GPA 515-8-GHP, JBL 2220H, Beyma 15p80nd og et nytt og kommende AE element.
Det vil være mulig å bestille bakkammeret i ulike størrelser tilpasset element hvor vi har simulert kombinasjonen element og bakkammer på forhånd. Eventuelt kan man velge standard størrelse på bakkammer hvis man vil eksperimentere med ulike elementer og tilpasse bakkammer med noe masse.

Vi kommer trolig til å tilby mellombasshornet i to ferdige finisher samt i råfinish. Priser kommer vi tilbake til. Mellombasshornet vil kunne leveres på døren alle steder sør for Trondheim til en meget gunstig fraktpris størrelsen tatt i betraktning.

Vi kommer tilbake med mer detaljert info om høyttalerne samt publisering av målinger. Vi kan også røpe at vi etter hvert planlegger lansering av et matchende topphorn.

Ta gjerne kontakt dersom du er interessert i dette mellombasshornet. Så snart vi har priser klare kan vi ta imot forhåndsbestillinger.