Kirker/menigheter

Kirker/menigheter

Størrelsen på kirker og menigheter varierer slik at de både kommer under storroms akustikk og småroms akustikk. Både områder som etterklangstid, ekko, flutterekko, kamfilter og bassproblemer kan eksistere. lyd & akustikk har et stort utvalg av produkter til å møte de ulike utfordringene.

Kirker og menigheter blir brukt til både tale og til musikk. Det gjør at man må finne en balanse og gyllen middelvei som fungerer godt for begge deler. Taletydelighet må bevares og rommet skal derfor ikke overdempes, men samtidig skal det være kontroll på både tidlige og sene refleksjoner.