Nettbasert akustisk-rådgivning og design av rom

Vi tilbyr akustisk-rådgivning og design av rom via e-post.

Akustikk-veiledning:
For mange vil det ikke aktuelt å leie oss inn til å utføre målinger på grunn av høye reisekostnader. Selv om lyd & akustikk gir generell hjelp til kunder som skal kjøpe produkter vil det være slik at det finnes de som trenger litt mer omfattende assistanse. Assistansen kan dreie seg om å finne best mulig plassering av høyttalere og sitteposisjon, plassering av tiltak, hvilke type tiltak man skal velge, eller å utføre/tolke målinger. Det kan være aktuelt til både studioer, hifi oppsett og hjemmekinoanlegg.

Design av rom:
Denne tjenesten innebærer forslag til akustiske tiltak basert på kundens budsjett. Vi tilbyr det både med og uten tegning av rommet. Uten tegning blir kun de akustiske tiltakene med plassering nevnt. Med tegning, så lager vi en skisse i tillegg. Dette er en tjeneste som tilbys til alle typer rom.
Vi kan også være involvert i å bygge rom fra grunnen av.

Priser:
– Akustisk-rådgivning koster 3000 kr inkl. mva og har en tidsramme på fem dager fra betalingsdato og kan forlenges til tilsvarende pris. Inkludert i denne prisen er veiledende råd til plassering av høyttalere og lytteposisjon og hjelp til valg av type tiltak samt plassering. Måleresultat med REW (mdat fil) kan sendes til oss og vi gir tilbakemeldinger basert på det. REW laster man ned her.

Det er helt opp til kunden om han vil måle eller ikke. Det er ikke noe krav. Vi hjelper da basert på rommets størrelse og generell informasjon fra kunden. Ønsker kunden å behandle spesifikke lavfrekvente problemfrekvenser i rommet, så bør det derimot måles.

Vi trenger dimensjon av rommet (en skisse er en fordel), oversiktsbilder av hele rommet, en beskrivelse av begrensning på plassering, krav til estetikk og type tiltak man kan utføre.

– Design av rom både med og uten skisse har en timepris på 1375 kr inkl. mva. For mindre rom vil ofte 2 timer være tilstrekkelig uten å tegne. Dersom det skal leveres skisse, så bør man beregne minst 3 timer. Antall timer til større rom som kirker og konsertsaler o.l. vil avhengig helt av hva som skal gjøres.
Vi trenger å vite rommets dimensjoner, se oversiktsbilder av rommet og en enkel skisse dersom vi skal tegne. Hva rommet brukes til og budsjett er også vesentlig å oppgi.

Er du interessert i dette eller har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss.

Bjørn hos lyd & akustikk ga meg gode råd (kommunisert på ein veldig god måte) angåande plassering av høgttalarar og ‘organisering av stua’ for å oppnå betre lyd. Råda vart tekne til følge og viste seg å både å vera ei praktisk stueløysing og ei løysing som ga betre lyd.