Archive by Author

Plassering av akustiske tiltak

speilbildemetoden

Hvor plasserer man akustiske tiltak? Det ideelle er å gjøre tiltak basert på målinger. lyd & akustikk tilbyr det samt utføre komplett rombehandling. Om man ikke det er aktuelt, så kan man følge generell kunnskap om hvordan lyd opptrer i mindre rom og bruke andre metoder. Her følger litt informasjon om det. Basstiltak Bassen bygger […]

Lobing

Polar lobing

Lobing er et utrykk som brukes både om høyttalere og diffusorer. – Lobing betyr at man får nivåmessig frekvensavvik i visse retninger Hvis man ser for seg at lyden spres ut i ulike vinkler og i noen av retningene så er nivået på lyden mye lavere, så har det oppstått lobing. Med ekstrem lobing så […]

Diffusjon

Diffusion QRD

Diffusjon er en homogen og jevn fordeling av lydenergien. Når lyden treffer diffusoren, så spres den ut i mange retninger. For at det skal kalles diffusjon må denne spredningen være jevn og uten for store avvik. En god diffusor vil også utføre såkalt temporal diffusjon, noe som innebærer at det tidsmessige også endrer seg. Resultatet […]

Absorpsjon/ demping

Sound-Absorption video

Energi forsvinner ikke, men endrer seg. Slik er det også med lyden. Absorpsjon demper lydenergien ved å omgjøre den til varme. Alle materialer absorberer lyd noe. Skal man ha effektiv og god demping av lyd kreves derimot dedikerte akustiske produkter. Porøs materiale demper best høyere frekvenser og blir ineffektive ved lave frekvenser. Trykkbaserte bassfeller er […]

Gymsaler/svømmehaller

gymsal

Gymsaler og svømmehaller har ofte mye etterklang og ekko. Kombinert med høyt støynivå fra mange mennesker kan de være ubehagelig å oppholde seg i og i verste fall helseskadelig for ansatte. Lyden og støynivået må reduseres og de akustiske tiltakene skal tåle enten en hard ball eller fuktighet. 0000

Konsertsaler

konsertsal

Utfordringen i konsertsaler er hovedsakelig for lang etterklangstid, ekko og flutterekko. Er konsertsalen stor nok, så vil refleksjonene komme så sent i tid at det går over i ekko. Dvs. at man hører den reflekterte lyden som distinkt fra direktelyden. Nakne parallelle skaper flutterekko som resultat at lyden går frem og tilbake som ping-pong. Resultatet […]

Kontorlandskap/lunsjrom

kantine2

Både i større og åpne kontorer og lunsjrom/kantiner så er akustikk viktig for et behagelig miljø og for god kommunikasjon. Slike rom trenger en reduksjon av refleksjoner og en bevaring av noe av energien for tydelig og klar tale. Mindre rom for konferanser og møter har også akustiske utfordringer. lyd & akustikk har mange alternative […]

Kinoer

kino2

Størrelsen er her også avgjørende for hvilke utfordringer man har. Som regel vil det eksistere både tidlige og sene refleksjoner og i flere kinosaler er det behov for bassfeller for en forbedret, stram og definert bassgjengivelse. I en kinosal med bruk av mange kanaler hvor det ligger mye informasjon som skaper stort lydbilde i miksen, […]

Kirker/menigheter

kirke

Størrelsen på kirker og menigheter varierer slik at de både kommer under storroms akustikk og småroms akustikk. Både områder som etterklangstid, ekko, flutterekko, kamfilter og bassproblemer kan eksistere. lyd & akustikk har et stort utvalg av produkter til å møte de ulike utfordringene. Kirker og menigheter blir brukt til både tale og til musikk. Det […]